Cảnh báo: Nếu bạn làm theo quy trình này, khi máy Mac của bạn khi bị mất, bất kỳ ai tiếp xúc với nó đều có thể truy cập dữ liệu của bạn mà không bị cản trở. Vì vậy, nếu bạn sử dụng kỹ thuật này, bạn chỉ nên sử dụng khi đặt ở nhà hoặc ở một vị trí an toàn.

Để bắt đầu, hãy nhấp vào logo Apple ở phía trên màn hình và sau đó chọn System Preferences. Tiếp theo, nhấp vào Users & Groups.
Cách đăng nhập máy Mac tự động không cần mật khẩu - ảnh 1

Nhấp vào Users & Groups trong cửa sổ System Preferences

Ảnh chụp màn hình

Nhấp vào biểu tượng ổ khóa và nhập mật khẩu tài khoản của bạn. Điều này cần phải là một tài khoản với đặc quyền quản trị viên để làm việc.
Cách đăng nhập máy Mac tự động không cần mật khẩu - ảnh 2

Chọn tài khoản quản trị của hệ thống Mac

Ảnh chụp màn hình

Khi bạn đã xác thực thành công, hãy nhấp vào Login Options rồi nhấp vào Automatic login trong trình đơn thả xuống. Chọn tên người dùng mà bạn muốn máy Mac tự động đăng nhập. Một lần nữa, bạn sẽ cần nhập mật khẩu người dùng, lần này là cho tài khoản bạn đã chọn để đăng nhập.
Cách đăng nhập máy Mac tự động không cần mật khẩu - ảnh 3

Nhấp vào Off sau khi nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản trước đó

Ảnh chụp màn hình

Lưu ý: Nếu tài khoản người dùng chuyển sang màu xám, bạn có thể đã bật chức năng mã hóa FileVault hoặc tài khoản người dùng đó sử dụng mật khẩu iCloud để đăng nhập. Bạn phải tắt mã hóa FileVault (System Preferences > Security & Privacy > FileVault > lock icon > Turn Off FileVault) và sử dụng mật khẩu cục bộ (System Preferences > Users & Groups > [Tên tài khoản] > Change Password) trước khi bật đăng nhập tự động.

Khi quá trình này hoàn tất, lần sau khi bạn khởi động lại máy Mac, nó sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản được chọn trước.


Rate this post