KN CAM RANH CO.,LTD

Ngành nghề marketing chính: Kinch doanh nhà đất, quyền thực hiện khu đất nằm trong chủ download, nhà thực hiện hoặc là di chuyển thuê

Cập nhật: 6 năm trước


Từ khóa: 4201631958, 0933323268, KN CAM RANH CO.,LTD, Khánh Hòa, Thành Phố Cam Ranh, Lê Văn Kiểm, Lê Nữ Thùy Dương


Ngành nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Sản xuất đồ uống không hễ, nước khoáng 1104
2 Sản xuất sản phẩm khác tự gỗ; chế tạo sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ với vật liệu tết bện 1629
3 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100
4 Xây dựng công ty những loại 41000
5 Xây dựng công trình xây dựng đường sắt với mặt đường bộ 4210
6 Xây dựng dự án công trình công ích 42200
7 Xây dựng công trình xây dựng chuyên môn dân dụng khác 42900
8 Phá dỡ 43110
9 Chuẩn bị phương diện bằng 43120
10 Lắp đặt hệ thống điện 43210
11 Lắp đặt khối hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi với điều hoà ko khí 4322
12 Lắp đặt hệ thống sản xuất khác 43290
13 Hoàn thiện dự án công trình xây dựng 43300
14 Hoạt rượu cồn xây dựng chuyên dụng khác 43900
15 Dịch Vụ Thương Mại lưu trú nthêm ngày 5510
16 Nhà hàng và các hình thức ẩm thực ăn uống phục vụ lưu giữ động 5610
17 Hoạt rượu cồn cung cấp hình thức tài chính chưa được phân vào đâu 66190
18 Kinh doanh nhà đất, quyền áp dụng đất ở trong chủ thiết lập, chủ thực hiện hoặc là di chuyển thuê 68100
19 Cho mướn máy móc, sản phẩm công nghệ và đồ dùng hữu hình khác 7730
20 Đại lý du lịch 79110
21 Điều hành tua du lịch 79120
22 Thương Mại Dịch Vụ hỗ trợ tương quan mang đến tiếp thị cùng tổ chức tua du lịch 79200
23 Hoạt cồn của các cửa hàng thể thao 93110
24 Hoạt động của những khu dã ngoại công viên vui chơi giải trí và khu dã ngoại công viên theo chủ đề 93210
25 Hoạt hễ vui chơi vui chơi giải trí không giống chưa được phân vào đâu 93290

*

Cửa hàng dữ liệu tin tức công ty là trang web hỗ trợ, tra cứu vãn miễn giá tiền thông tin công ty lớn.


Chuyên mục: Chia Sẻ