Home Internet Convenience Store Là Gì

Convenience Store Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ wikicongnghe.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn đang xem: Convenience Store Là Gì

a small local store where you can buy food, newspapers, etc. and that is open until late at night or all the time:
The lobby opens through a large, glass sliding-door into an arched swimming pool, and another door leads to a convenience store.
These buildings, reprogrammed culturally and educationally together with a new convenience store pavilion and a new gardening centre will, in the longer term, form a little agora.
The guide sets out a straightforward four-stage approach for tackling violence and includes case studies, including one involving a convenience store.
Observation of what the large convenience store is selling shows that most of the items listed in paragraph 5 of schedule 1 are included.
It is likely that the convenience store will survive, much to the delight of many of my constituents.
She has transformed a neighbourhood post office into much more of a neighbourhood convenience store.
It argues that, although there are exceptions to the rule, in general, a convenience store needs about £4,000 a week minimum turnover in order to be viable.
There is a small soda (the local term for a convenience store) in town and some supplies are available.
There is one convenience store, four gas stations, a park, a boat pier, a hospital, 5 clinics, 2 dentists, many restaurants and two banks.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên wikicongnghe.com wikicongnghe.com hoặc của wikicongnghe.com University Press hay của các nhà cấp phép.

Xem thêm: Không Vào Được Pornhub – Xvideos Từ Mạng Di Động Viettel

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập wikicongnghe.com English wikicongnghe.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Sinh Năm 2012 Mệnh Gì?Khám Phá Về Phong Thủy Tuổi Nhâm Thìn Sinh Năm 2012 Mệnh Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Chia Sẻ

Rate this post