Home Internet Lãi SuấT TiếT KiệM Vpbank 2018

Lãi SuấT TiếT KiệM Vpbank 2018

(VNF) – Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 4/2018 tiếp tục được giữ ở mức 5, 2% đến 7, 6%, tùy từng kỳ hạn và số tiền gửi.

*

Khách hàng gửi tiền dưới 100 triệu đồng

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 4/2018 đối với khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng dao động từ 1% đến 7, 3%. Trong đó, lãi suất cao nhất rơi vào các kỳ hạn gửi tiền 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Bạn đang xem: Lãi SuấT TiếT KiệM Vpbank 2018

Cụ thể, nếu khách hàng gửi tiết kiệm dưới 100 triệu đồng trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tuần, lãi suất tiết kiệm là 1%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5, 2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5, 4%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng hoặc 7 tháng, mức lãi suất tiết kiệm là 6, 2%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6, 4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6, 8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6, 8%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7, 1%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7, 2%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7, 3%.

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 100 đến dưới 500 triệu đồng

Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 4/2018 đối với khoản tiền gửi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng dao động từ 1% đến 7, 4%. Trong đó, lãi suất cao nhất lên tới 7, 4%, đối với kỳ hạn 36 tháng.

Cụ thể, nếu khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 đến 3 tuần, khách hàng nhận mức lãi suất 1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5, 3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5, 4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6, 3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6, 5%.

Xem thêm: Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng Bao Nhiêu Tuổi, Tiểu Sử Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6, 9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7, 2%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7, 3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7, 4%.

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 triệu đến dưới 5 tỷ đồng

Lãi suất VPBank tháng 4/2018 đối với số tiền gửi từ 500 triệu đến dưới 5 tỷ đồng dao động từ 1% đến 7, 5%, tùy từng kỳ hạn.

Cụ thể, nếu khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 đến 3 tuần, lãi suất tiết kiệm bằng 1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5, 3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5, 4%;

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6, 3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6, 5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6, 9%;

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7, 3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7, 4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7, 5%

Khách hàng gửi tiết kiệm từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng

Đối với số tiền 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng gửi vào VPBank trong kỳ hạn 1 đến 3 tuần, khách hàng nhận mức lãi suất 1%.

Ngoài ra, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5, 4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5, 45%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6, 4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6, 6%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6, 9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7, 1%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất bằng 7, 2%.

Xem thêm: Gross Weight Là Gì ? Cách Tính Và Ứng Dụng Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7, 4 %; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7, 5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7, 6%.

Chuyên mục: Internet

Rate this post